In februari 2006 was de waarde van de internationale handel in goederen opnieuw flink hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel de in- als de uitvoer was 15 procent hoger dan in februari 2005. De invoerwaarde kwam uit op 21,6 miljard euro en de uitvoer op 24,6 miljard euro. Het handelssaldo is uitgekomen op een overschot van 3,0 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Zowel de invoer- als de uitvoerprijzen waren in februari 6 procent hoger dan in februari 2005. Februari 2006 telde evenveel werkdagen als februari 2005. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen was de invoer 9 procent groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volume van de uitvoer was in februari 8 procent groter.
Sterke groei handel met niet-EU-landen
De invoer van goederen uit niet-EU-landen bedroeg 9,4 miljard euro in februari 2006. Dit was 17 procent meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De invoer van goederen uit EU-landen bedroeg 12,1 miljard euro in februari. Dit is 14 procent meer. De belangrijkste niet-EU-landen voor de Nederlandse invoer waren in februari opnieuw China en de Verenigde Staten. De invoer uit China steeg met 23 procent ten opzichte van februari 2005 en de invoer uit de VS met 16 procent. Ter vergelijking, in absolute bedragen was de invoer uit Duitsland nog altijd ruim twee keer zo groot als de invoer uit China en de VS samen.
De uitvoer naar niet-EU-landen was 5,5 miljard euro in februari 2006. Dit was 20 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar EU-landen bedroeg de uitvoer 19,1 miljard euro en dit was 14 procent hoger.
Hoge waardestijging grondstoffen en minerale brandstoffen
De in- en uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen is in februari fors gestegen ten opzichte van februari 2005. De invoerwaarde was 41 procent hoger dan vorig jaar, de uitvoerwaarde lag 44 procent hoger. Dit is voornamelijk een gevolg van gestegen brandstofprijzen.
bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular