Het gerechtshof te Leeuwarden heeft gisteren de man die in april 2004 zijn vrouw en zijn schoonmoeder om het leven heeft gebracht, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging. De man had ook geprobeerd zijn schoonvader te doden. Hij wilde bovendien zijn vijf maanden oude zoontje om het leven brengen door met hem in het Eemskanaal te springen.

Omdat niet uitgesloten kan worden dat het laatste delict niet is voltooid doordat de verdachte vrijwillig is à¢teruggetredenࢠ(er uit eigen beweging van af heeft gezien), is de verdachte terzake van dit feit ontslagen van rechtsvervolging.

De rechtbank had in eerste instantie een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Het openbaar ministerie heeft zowel bij de rechtbank als bij het hof een levenslange gevangenisstraf geëist.
Het hof komt - ondanks de buitengewone ernst van de feiten - niet toe aan een levenslange gevangenisstraf, omdat de feiten vanwege een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens slechts in verminderde mate aan de verdachte kunnen worden toegerekend.Omdat de verdachte ter zake van het derde feit wordt ontslagen van alle rechtsvervolging legt het hof een lagere straf op dan de eerste rechter heeft gedaan.

bron:Gerechtshof Leeuwarden