Het gerechtshof Arnhem heeft op 27 april 2005 de 20-jarige Ferdi àƒÆ’?. uit Nijmegen veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van de moord op Maja Bradaric op 27 november 2003.

Het hof heeft het verweer verworpen dat er sprake was van psychische overmacht. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat de verdachte heel goed in staat was om zich te verzetten tegen de mededader Goran M.
Het hof ziet voorts noch  in de persoonlijkheid van verdachte noch in de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan een aanleiding om (bij wijze van uitzondering) het jeugdsanctierecht toe te passen op de verdachte, die destijds 18 jaar oud was.

De verdachte werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar.

De mededaders Goran P. en Goran M. werden in december 2004 door het Hof veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vijf en tien jaar

bron:Rechtbank Arnhem