Het gerechtshof te Amsterdam, zittinghoudende te Arnhem, heeft op 24 oktober 2005 P. de R. veroordeeld voor de dubbele moord op het echtpaar M.-v.d.V. te Baarn. Daarnaast is hij veroordeeld voor diverse vormen van valsheid in geschrifte en oplichting van een bank.

P. de R. is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien jaren. Daarnaast heeft het hof voor de tweevoudige moord de maatregel van terbeschikkingstelling met last tot verpleging van overheidswege opgelegd. Het hof heeft in het arrest een advies opgenomen over de tenuitvoerlegging van die maatregel.

Het hof heeft, anders dan de rechtbank te Utrecht, geen levenslange gevangenisstraf opgelegd. Het hof acht in deze zaak de zwaarste straf die ons recht kent niet passend, hoe ernstig en schokkend ook de twee levensdelicten zijn. Bij dit oordeel heeft de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte, vanwege een ernstige stoornis die het wezen van verdachte raakt, een rol gespeeld.

De volledige -geanonimiseerde- tekst van het arrest is te vinden op Rechtspraak.nl, onder LJ-nummer AU4774. In het arrest is een nadere onderbouwing opgenomen van de bewezenverklaring van de dubbele moord en wordt ook vermeld welke factoren het hof maatgevend acht voor de oplegging van een tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met de maatregel van terbeschikkingstelling met last tot verpleging van overheidswege.

bron:Gerechtshof Arnhem