In tegenstelling tot berichten in de media is er in Nederland geen sprake van het gebruik van verouderde pacemakers. De Nederlandse pacemakerbedrijven, verenigd in de FHI-brancheorganisatie voor Medische Technologie, nemen afstand van de vandaag verschenen berichten, dat in Nederland verouderde pacemakers worden gebruikt. In het vandaag verschenen rapport van MKB Nederland wordt een voorbeeld beschreven van het gebruik van verouderde pacemakers in het buitenland. Over het gebruik van verouderde of inferieure pacemakers in Nederland is bij de brancheorganisatie niets bekend. 

Wel herkent de medische industrie het beeld van beperkte financiële middelen zoals in bovengenoemd rapport wordt geschetst. Momenteel is er sprake van grote financiële druk waarbij voortdurend kwalitatieve afwegingen worden gemaakt door de zorgsector. Verschillende ziekenhuizen verkeren in een slechte financiële situatie, waardoor de inkoop van medische producten en apparatuur onder druk staan. De verschillende zorgverzekeraars sturen vrijwel uitsluitend op financiële parameters en laten kwalitatieve gevolgen over aan het beleid in de ziekenhuizen. In Nederland heeft dit echter niet geleid tot het gebruik van inferieure of verouderde pacemakers. 
 
De branche waarschuwt wel dat het klimaat voor innovatie in Medische Technologie binnen Nederland in een snel tempo aan het verslechteren is. De totale zorgsector moet er voor waken dat er voldoende ruimte blijft om te profiteren van de voordelen van nieuwe medische technieken. 
 
Bij het platform Actieve Implantaten zijn alle toonaangevende fabrikanten en leveranciers op het gebied van cardiologische elektrotherapie en vasculaire interventies aangesloten. Zij leveren onder meer pacemakers en ICDs (implanteerbare defibrillatoren). De groep maakt deel uit van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie, à©à©n van de vier branches van FHI, federatie van technologiebranches.  
 
Met ruim honderd aangesloten bedrijven vertegenwoordigt de FHI-branche voor Medische Technologie een omzet van ongeveer 1 miljard euro op jaarbasis. De brancheorganisatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven zowel ten opzichte van marktpartijen, ziekenhuizen, instellingen in de gezondheidszorg, zorgverzekeraars als ten opzichte van overheid en politiek. 
 
FHI, federatie van technologiebranches, telt naast Medische Technologie nog drie branches: Laboratorium Technologie, Industriële Elektronica en Industriële Automatisering. 
In totaal zijn 800 bedrijven aangesloten bij de federatie met een gezamenlijke omzet van ongeveer 5 miljard euro per jaar.

bron:FHI