Bedrijven worden steeds trager met betalen en het uitstaande
debiteurensaldo blijft stijgen. Goede bedrijven lijden hier onder de
kwade: als het langer duurt voordat het geld binnenkomt, wordt het ook
moeilijker om zelf aan de verplichtingen te voldoen. Voor bedrijven die
stelselmatig te laat betalen is er slecht nieuws: het Incassoregister.
 
 
Als een bedrijf 1 factuur niet betaalt, is er een probleem met die
factuur. Als een bedrijf meerdere facturen niet betaalt, is er een
probleem met dat bedrijf.  
 
Incassoregister toont per bedrijf de incassodossiers. Zo is in à©à©n keer
duidelijk of het om een incidentele open post gaat, of dat het bedrijf
er een gewoonte van maakt te laat te betalen.  
 
En als uit de databank van Incassoregister blijkt dat er meerdere
incassodossiers lopen tegen een bedrijf opent zich direct een nieuw
perspectief voor de benadeelde leveranciers. Bij meerdere 
vorderingen (een vordering plus een steunvordering) kan het
faillissement van het bedrijf worden aangevraagd. In de meeste gevallen
worden dan snel de schulden voldaan, in andere gevallen zal de debiteur
naar een andere vorm van financiering moet omzien dan het ongevraagde
leverancierskrediet.  
 
Incassoregister.nl
kan gebruikt worden door deurwaarders, incassobureaus en advocaten. En
bedrijven kunnen nieuwe afnemers screenen op het bestaan van
betalingsproblemen.  
 
Met Incassoregister.nl kunnen bedrijven gedwongen worden sneller te
betalen. Zo kan de gemiddelde debiteurentermijn met succes worden
bekort, zullen minder vorderingen oninbaar blijken en zal de financiële
positie van veel crediteuren verbeteren.  

Bron: Bedrijvenbank