De loonstijging bovenop de stijging zoals afgesproken in cao's is in
2003 op 1,1 procent uitgekomen. Deze incidentele loonstijging is
daarmee even groot als in 2000 en 2001. In 2002 was de incidentele
loonstijging slechts 0,1 procent.

Verdiende lonen stegen sneller dan de cao-lonen
De verdiende
jaarlonen zijn in 2003 met gemiddeld 3,7 procent gestegen. De
cao-loonstijging kwam in dat jaar uit op 2,8 procent. Het verschil
tussen beide loonstijgingen was daarmee 0,9 procent.

De
ontwikkeling van de verdiende jaarlonen hangt samen met veranderingen
in de samenstelling van de groep werknemers. Zo is het aandeel
deeltijdwerkers in 2003 toegenomen. Doordat deeltijders gemiddeld een
lager jaarloon hebben dan voltijders, neemt het gemiddelde verdiende
jaarloon af. Gecorrigeerd voor dergelijke effecten resulteerde in 2003
een incidentele loonstijging van 1,1 procent.

Incidentele loonontwikkeling voor voltijdwerkers lager
De
gemiddelde incidentele loonontwikkeling van alle werknemers lag in 2003
hoger dan het gemiddelde over 1996-2002, dat op 0,8 procent uitkwam.
Voor de voltijdwerkers, die 54 procent van alle werknemers uitmaken,
ligt dit anders. Voor deze groep werknemers kwam de incidentele
loonontwikkeling in 2003 juist iets lager uit dan het gemiddelde over
die periode.

Lage stijging bij voltijders die langer in dienst zijn
Binnen
de voltijders is de groep werknemers te onderscheiden die minstens
anderhalf jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt heeft. Deze grens wordt
gehanteerd om zeker te zijn dat het volledige vakantiegeld in het
jaarloon is opgenomen. Voltijders die minstens anderhalf jaar bij
hetzelfde bedrijf hebben gewerkt, vormden 44 procent van alle
werknemers. Zij hadden in 2003 een incidentele loonontwikkeling van
slechts 0,2 procent. Voor deze groep werknemers was er dus een zeer
beperkte toename van niet in cao's vastgelegde beloningen.

bron:CBS

�

�

�