De directeur van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst dhr. P. Veld doet vandaag aangiftetegen dhr.
Huub Oosterhuis (theoloog, dichter, schrijver en kandidaat Tweede
Kamerlid van de Socialistische Partij) wegens belediging.
Aanleiding vormt de uitspraak die dhr. Oosterhuis heeft gedaan in
een vraaggesprek met het blad Spits van 8 november.

In een interview in het betreffende blad
stelt dhr. Oosterhuis: 'Hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) omspringt met vluchtelingen is te vergelijken met hoe de
collaborerende politie in de Tweede Wereldoorlog omsprong met de
Joden. Ja, ik vind dat een terechte vergelijking. Het enige
verschil is dat de IND niet uit is op vernietiging van deze
mensen'.

Het is volgens de IND directie kwalijk dat
iemand met een achtergrond als dhr. Oosterhuis een dergelijke
beledigende vergelijking maakt. De IND heeft dan ook gemeend
aangifte te moeten doen. Huub Oosterhuis wordt overigens in zijn
opvatting gesteund door een groot aantal aanhangers van zijn
messiaanse beweging. Over het onmenselijke en vaak wrede optreden
van de IND medewerkenden bestaat in het land grote onvrede.

bron:MinJus