De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) kan voortaan zelf nagaan of een immigrant is veroordeeld voor
een misdrijf. De dienst is daartoe aangesloten op het
informatiesysteem van de politie. Een veroordeling of verdenking
kan reden zijn om een vreemdeling geen verblijfsvergunning te geven
of die alsnog in te trekken.

Dat heeft een woordvoerster van de IND
woensdag gezegd. Ze bevestigde daarmee een bericht in De Telegraaf.
Dankzij de aansluiting op het politiesysteem kan de IND sneller
bepalen of een verblijfsvergunning moet worden geweigerd of
ingetrokken. Dat gebeurt honderden keren per jaar. Mogelijk leidt
de maatregel er ook toe dat dat aantal zal toenemen.

De IND krijgt via de databank van de
politie toegang tot informatie over veroordeelden, maar kan ook
zonder tussenkomst van anderen zelf checken of iemand wordt
verdacht van een strafbaar feit.

In dat laatste geval kan het proces om een
verblijfsvergunning te verlenen, worden opgehouden tot de rechter
uitspraak in de zaak heeft gedaan. De IND houdt bij het opvragen
van de gegevens rekening met de privacywet, aldus de
woordvoerster.

De aansluiting op het politiesysteem is
een van de maatregelen die de IND heeft genomen om fraude tegen te
gaan. Daarmee voldoet de dienst volgens de woordvoerster aan een
aanbeveling die de Algemene Rekenkamer doet in een
verantwoordingsrapport over het ministerie van Justitie.

Twee jaar geleden uitte de rekenkamer nog
zware kritiek op de IND, onder meer vanwege de te lange wachttijden
en slechte bereikbaarheid. Nu is het oordeel positiever: de IND is
goed op weg, maar er moet nog veel gebeuren, zo vatte de
woordvoerster de conclusie samen.

Zo moet de afhandeling van bezwaarzaken
sneller. De IND stuurt daarom voortaan een brief naar aanvragers
van een verblijfsvergunning op het moment dat de dienst een termijn
niet haalt.

bron:IND

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular