Met ingang van 1 januari 2007 worden de
uitkeringen voor levensonderhoud automatisch verhoogd. Het
percentage is vastgesteld op 1,8 procent.

Het percentage van 1.8 % geldt automatisch
voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld
of door partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging van de
alimentatie wordt berekend over het uitkeringsbedrag zoals het op
31 december 2006 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd. In
dat bedrag zijn dan ook begrepen de indexeringen die in vorige
jaren, vanaf 1 januari 1974, hebben plaatsgevonden.

bron:MinJus