In India wordt een katholiek schoolboek, dat al ruim achttien jaar wordt gebruikt, herzien na protesten van moslims. Het protest slaat op een tekening van de profeet Mohammed, die in het schoolboek uit 1987 was opgenomen. Volgens de Koran is het verboden de profeet af te beelden. Om rellen te vermijden zag de Rooms Katholieke Kerk zich genoodzaakt het protest serieus te nemen.
Niet kwetsen
Op 5 januari werd voor het eerst tegen de prent geprotesteerd. De verantwoordelijke van een pastoraal centrum verklaarde onlangs dat men het protest van een moslimorganisatie niet naast zich neer kan leggen. "De kerk wil de gevoelens van onze moslimbroeders niet kwetsen."

Moslimmeerderheid op katholieke scholen
Een bijkomende reden om met het bezwaar rekening te houden is dat in deze regio het aantal moslims in sommige katholieke scholen tot 75% kan oplopen. Voor dit schooljaar zal de prent onherkenbaar gemaakt worden. In de nieuwe uitgave, die vanaf volgend schooljaar zal verspreid worden, wordt de prent vervangen.
bron:RKK