Staatssecretaris Bussemaker (VWS) wil de
indicatiestelling, het vaststellen van recht op zorg, eenvoudiger
maken. Zo komt er een proefproject waarbij wijkverpleegkundigen en
huisartsen noodzakelijke zorg gaan vaststellen. Staatssecretaris
Bussemaker schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het
Centraal Indicatie zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor het
vaststellen van de zorg die een cliënt nodig heeft.

Maatregelen

De staatssecretaris neemt op korte termijn
een aantal maatregelen, zoals:

In een aantal gemeenten komen
proefprojecten waarbij huisartsen en wijkverpleegkundigen de
noodzakelijke zorg moeten vaststellen. Een cliënt hoeft dan
niet meer naar het CIZ.

Er komt een landelijk informatienummer
waar cliënten met vragen over indicatiestelling terecht
kunnen.

Voor bepaalde gevallen is geen
indicatiestelling meer nodig. Het gaat bijvoorbeeld om op herstel
gerichte verpleging en verzorging, zoals de zorg na
heupoperaties.

Vervolgindicaties worden ook eenvoudiger.
Een indicatie geldt nu voor maximaal vijf jaar. Dat kan worden
verruimd naar bijvoorbeeld tien jaar.

Bron:VWS