Het is niet haalbaar om op 1 april 2007 te
beginnen met indicatiestelling in zorgzwaartepakketten
(ZZP’s) voor de groep ‘logeercliënten’. Voor
deze groep (mensen met een indicatie voor tijdelijk verblijf) is
nog geen juiste registratie mogelijk van het indicatiebesluit in de
informatiesystemen. Dit is gebleken uit een test door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ).

In een brief aan de Kamer benadrukt
staatssecretaris Bussemaker dat de indicatiestelling voor alle
cliënten zorgvuldig moet gebeuren: ‘Ik wil geen enkel
risico lopen op de kwaliteit en zorgvuldigheid van de
indicatiestelling.’

Het uitstellen van de indicatiestelling
heeft geen gevolgen voor de startdatum van de volledige invoering
van de zorgzwaartebekostiging. Die staat nog steeds op 1 januari
2008. Vanaf dan worden zorginstellingen gefinancierd in de vorm van
tarieven voor zorgzwaartepakketten voor hun cliënten.

In totaal komen er 45 zorgzwaartepakketten
met ieder een eigen prijskaartje: voor verpleging en verzorging
(10), geestelijke gezondheidszorg (7) en de gehandicaptenzorg (28).
Maatwerk is dan niet langer mogelijk.

bron:VWS