De Nederlandse industrie heeft ook in maart 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met maart vorig jaar was de omzet 3 procent hoger. De omzettoename is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De industrie heeft in de periode februari-maart van dit jaar 1,9 procent minder geproduceerd dan in de periode december 2004-januari 2005. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De omzetstijging van 3 procent is het gevolg van ruim 6 procent hogere afzetprijzen. Maart telt in 2005 een werkdag minder dan in 2004. Het negatieve effect hiervan, dat het CBS raamt op 3 procent, werd echter door de prijsstijging ruimschoots opgeheven.

Net als in de voorgaande maanden is de omzetgroei in maart 2005 vooral gerealiseerd op de buitenlandse markt. Ten opzichte van maart 2004 heeft de Nederlandse industrie 5 procent meer omgezet in het buitenland. De toename van de omzet op de binnenlandse markt bleef beperkt tot 1 procent.

In de periode februari-maart 2005 is de industriële productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 1,9 procent gedaald ten opzichte van de periode december 2004-januari 2005. Hiermee is een einde gekomen aan een korte periode van productiegroei.

Vooral in de consumptiegoederenindustrie is de productie in februari-maart 2005 gedaald ten opzichte van de voorafgaande periode. De investeringsgoederenindustrie en de grondstoffen- en halffabrikatenindustrie produceerden ongeveer evenveel als in de periode december 2004-januari 2005.

Mede door de productiedaling in februari-maart was het productieniveau in de industrie in maart 2005, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 2,9 procent lager dan een jaar eerder.

bron:CBS