In maart boekte de Nederlandse industrie 6
procent meer omzet dan in maart 2006. De omzettoename blijft
daarmee iets achter bij die in januari en februari. In de eerste
drie maanden van 2007 werd gemiddeld 8 procent meer omgezet dan een
jaar eerder.Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De omzet in maart werd negatief
beïnvloed doordat deze maand dit jaar een werkdag minder telde
dan in 2006. Het negatieve effect hiervan bedraagt ongeveer 2,5
procent. Net als in voorgaande maanden kan de toename van de omzet
grotendeels worden toegeschreven aan een grotere afzet. De prijzen
waren nog geen 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Voor het eerst in een jaar tijd overtrof
de toename van de binnenlandse omzet die van de buitenlandse. De
binnenlandse omzet was 7 procent hoger dan een jaar eerder, de
omzettoename op de exportmarkt bedroeg in maart 5 procent.

In alle branches van de industrie werd
meer omgezet. De metaalindustrie kende de sterkste omzettoename,
met 12 procent. Al zeven maanden achtereen groeit de omzet van de
metaal met dubbele cijfers. Ook de hout- en bouwmaterialenindustrie
realiseerde in maart weer een stevige omzetgroei, net als in
voorgaande maanden.

bron:CBS