Met de Industriebrief van 2004 heeft het kabinet de aandacht gericht op verbetering van het ondernemingsklimaat, het stimuleren van innovatie en waar nodig op specifieke sectoren. Op al deze gebieden is flinke voortgang geboekt, zo constateert staatssecretaris Van Gennip in de Tweede Voortgangsrapportage Industriebrief aan de Tweede Kamer. Zo zullen ondernemers in 2006 en 2007 verder de vruchten gaan plukken van de aanpak van de druk van wet- en regelgeving. Gemeenten maken werk van hun dienstverlening aan ondernemers. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. En om innovatiekansen te benutten bundelen tientallen bedrijven, kennisinstellingen en andere spelers hun krachten, ook in de regio. Themas als regeldruk, innovatie en tekorten aan gekwalificeerd personeel vragen om blijvende aandacht van de overheid,aldus de staatssecretaris.

Uit de Tweede Voortgangsrapportage blijkt dat de industrie een belangrijke rol speelt in het economische herstel van Nederland. De industrie is motor achter de oplevende Nederlandse exportprestaties en aanjager van innovatie. Uit internationale vergelijking blijkt dat de Nederlandse industrie prima presteert in bijvoorbeeld sectoren als basis- en productindustrie, vervoer, bouw en infrastructuur, voeding en life sciences en de creatieve industrie.
De Nederlandse industrie staat er structureel beter voor dan een aantal jaren geleden. Opvallende trend is dat de verwevenheid tussen industrie en diensten toeneemt, ook bij innovatie. Bedrijven opereren in toenemende mate in (internationale) ketens, waardoor een goede ketenregie van groeiend belang is.
De voortgangsrapportage schetst de vorderingen in de afgelopen jaren bij de aanpak van wet- en regelgeving, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de verbetering van de fysieke ruimte en van het fiscaal ondernemingsklimaat, de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en de aandacht voor specifieke sectoren en groepen van bedrijven  zoals de scheepsbouw, starters en snelle groeiers. Nog steeds zijn de internationale oriëntatie, innovativiteit en creativiteit de sterke punten van het bedrijfsleven. Dreigend tekort aan technisch geschoold personeel, het imago van de industrie en congestie vormen in toenemende mate een bedreiging voor het industriële aanpassings- en vernieuwingsvermogen, constateert Van Gennip.

Gelijktijdig met de voortgangsrapportage presenteert Van Gennip een overzicht van de activiteiten van het kabinet om de tien meest hinderlijke regels in de industrie aan te pakken. Dit vormt een reactie op een recent rapport van de commissie Stevens. De acties hebben o.a. betrekking op de aanpak van vergunningen, het snellen van nationale koppen in wetgeving en het vergemakkelijken van de naleving van regels.

bron:EZ