De inflatie is in november 2006 uitgekomen
op 1,0 procent. Dat is iets hoger dan in oktober. Toen lagen de
consumentenprijzen 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. De
inflatie in oktober was de laagste sinds maart 1989. Dit blijkt uit
het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging
inflatie

De lichte stijging van de inflatie in
november is vooral een gevolg van de prijsontwikkeling van benzine.
De benzineprijzen bereikten dit jaar in juli hun hoogste punt en
dalen sindsdien gestaag. De daling in november 2006 was echter een
stuk kleiner dan in november van vorig jaar. Hierdoor nam de
inflatie iets toe. In november was de benzine 1,7 procent goedkoper
dan een jaar eerder, terwijl dat in oktober nog 6,3 procent was.
Ook de prijzen van voedingsmiddelen hadden een licht opwaarts
effect op de inflatie. De prijzen van verse groenten lagen flink
hoger dan een jaar eerder. Daarentegen hadden de prijzen van
aardappelen een inflatieverlagend effect. Ook de prijzen van
communicatie en kleding drukten de inflatie.

Inflatie volgens Europese methode stijgt
naar 1,6 procent

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in november 2006
uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in
oktober. Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de inflatie
in de eurozone in november gestegen naar 1,8 procent. In oktober
lag de inflatie in de eurolanden nog gemiddeld op 1,6 procent. De
Nederlandse inflatie lag in oktober onder die van de eurozone.
Nederland behoort echter niet meer tot de eurolanden met de laagste
inflatie. In Luxemburg en Finland lag de geharmoniseerde inflatie
in oktober beneden de 1 procent.

bron:CBS