De inflatie is in juli 2007 gedaald naar
1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in juni. Toen lagen
de consumentenprijzen gemiddeld 1,7 procent hoger dan een jaar
eerder. De daling van de inflatie komt vooral door lagere
energieprijzen en door de beperkte huurverhoging. Dit blijkt uit
het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode is gedaald naar 1,4 procent in
juli . Dit is een daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van
juni.

Huurstijging historisch laag

De woninghuren zijn in juli met gemiddeld
1,4 procent gestegen. Zo’n geringe huurstijging is sinds 1959
niet meer voorgekomen. In juli 2006 was de huurstijging nog
gemiddeld 2,7 procent. Voor het overgrote deel van de huurwoningen
is dit jaar door de minister van VROM een maximale huurstijging van
1,1 procent toegestaan. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen
mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,1 procent uitkomt. De
veel lagere huurstijging dan vorig jaar heeft een neerwaarts effect
op het inflatiecijfer van 0,2 procentpunt.

Daling gasprijs sterkste in jaren

De prijzen van gas en elektriciteit zijn
in juli gedaald. Vooral de prijs van gas daalde sterk. De
gastarieven voor de consument gingen deze maand gemiddeld 5,6
procent naar beneden ten opzichte van juni. Een zo sterke daling is
sinds januari 1993 niet meer voorgekomen. De lagere prijs van gas
en elektriciteit heeft een neerwaarts effect van een kwart
procentpunt op de inflatie.

Ook de prijs van autobrandstoffen ging in
juli naar beneden. Autobrandstoffen zijn nu goedkoper dan een jaar
geleden. Dit heeft een neerwaarts effect op de inflatie van 0,1
procentpunt.

Groenten, bloemen en planten duurder

De daling van de inflatie werd geremd
doordat verse groenten, bloemen en planten in juli duurder werden,
terwijl ze vorig jaar in juli juist goedkoper werden.

Ook de prijsontwikkeling van kleding en
schoeisel stuwde het inflatiecijfer wat op. In juli waren kleding
en schoeisel 4,8 procent duurder dan een jaar geleden. Vorige maand
was dat verschil nog 2,9 procent.

Inflatie in Nederland lager dan in de
eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in juli uitgekomen op
1,4 procent. In juni bedroeg de Nederlandse inflatie volgens de
HICP nog 1,8 procent.

Volgens een voorlopige raming van Eurostat
bedroeg de inflatie in de eurozone in juli 1,8 procent. De inflatie
in Nederland is dus lager dan gemiddeld in de eurozone.

bron:CBS