In 2006 was de inflatie gemiddeld 1,1
procent. Zo laag is de prijsstijging sinds 1989 niet meer geweest.
De lage inflatie in 2006 is vooral te danken aan lagere
overheidstarieven en een minder sterke stijging van de
energieprijzen dan in 2005. Toen was de inflatie 1,7 procent. Dit
blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

Lagere overheidstarieven drukken
inflatie

In 2006 kwam de inflatie uit op de laagste
waarde sinds 1989. Met 1,1 procent bleef de gemiddelde
prijsstijging voor het derde jaar op rij onder de 2 procent. De
ontwikkeling van de tarieven van consumptiegebonden belastingen en
overheidsdiensten drukte de inflatie in 2006 met 0,5 procentpunt.
Vooral de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende
zaakbelasting werkte inflatieverlagend.

Verder is de accijns op sterke drank
verlaagd en was de eigen bijdrage in de kinderopvang lager. Ook de
prijzen voor andere productgroepen zoals audio, video en computers,
communicatie, verzekeringen en financiële diensten waren lager
dan in 2005.

Energieprijzen wel belangrijkste oorzaak
inflatie

De prijsstijging van elektriciteit en gas
was in 2006 minder dan in het jaar daarvoor. Ook de benzineprijzen
stegen gemiddeld minder dan een jaar eerder, vooral na een scherpe
prijsdaling in september 2006.

Desondanks was ook in 2006 de bijdrage van
energieproducten aan de inflatie hoog. Van de inflatie van 1,1
procent is bijna 0,7 procentpunt aan deze producten toe te
schrijven. In 2005 was de bijdrage aan de inflatie van
energieproducten nog 1,0 procentpunt.

Voeding en kleding duurder

Na enkele jaren van prijsdalingen zijn de
prijzen van voedingsmiddelen, alcoholvrije dranken, kleding en
schoeisel weer gestegen. Voedingsmiddelen waren in 2006 1,4 procent
duurder en alcoholvrije dranken zelfs 4,8 procent duurder dan een
jaar eerder. De prijzen voor kleding en schoeisel stegen in 2006
met 0,5 procent.

Inflatie volgens Europese methode was 1,7
procent in 2006

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in 2006 gemiddeld
uitgekomen op 1,7 procent. Dat is iets hoger dan in de twee
voorgaande jaren. Het verschil met de nationale
consumentenprijsindex komt vooral doordat de consumptiegebonden
belastingen niet tot het bereik van de HICP behoren. Daarom heeft
de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende
zaakbelasting geen invloed op de HICP.

Inflatie in december iets hoger dan in
november

In december 2006 bedroeg de inflatie 1,1
procent. Dat is iets hoger dan in november, toen de inflatie 1,0
procent bedroeg. De stijging komt vooral door hogere prijzen voor
benzine, bloemen en planten.

De inflatie in Nederland volgens de
geharmoniseerde index steeg van november op december van 1,6 naar
1,7 procent. Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de
inflatie in de eurozone in december ongewijzigd gebleven op 1,9
procent.

bron:CBS