De inflatie is in april niet gewijzigd.
Net als in maart waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 1,8
procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het
consumentenprijsindexcijfer van het CBS.De Nederlandse inflatie
volgens de Europees geharmoniseerde methode veranderde ook niet en
bedraagt 1,9 procent.

Weinig prijsveranderingen

In april werden bloemen en planten
duurder. Dit had een licht inflatieverhogend effect. De bloemen en
planten waren 18 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl ze in
maart nog 9 procent duurder waren.

Daarentegen had de prijsontwikkeling van
autobrandstoffen in april een inflatiedrukkend effect. Weliswaar
stegen de autobrandstoffen in prijs, maar vorig jaar april was de
prijsstijging nog sterker. De inflatieverhogende en
inflatieverlagende effecten hielden elkaar in evenwicht, waardoor
de inflatie in april gelijk bleef.

Nederlandse inflatie hoger dan gemiddeld
in de eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in april uitgekomen op
1,9 procent. Dat is even hoog als in maart.

Voor het eerst sinds drieënhalf jaar
was de inflatie in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone.
Volgens een voorlopige raming van Eurostat bedroeg de inflatie in
de eurozone in april 1,8 procent.

bron:CBS