De inflatie is in februari 2007 uitgekomen
op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari. Toen lagen de
prijzen nog 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit
het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode is in februari uitgekomen op 1,4
procent. Dit is hoger dan in januari.

Inflatie gestegen door hogere
benzineprijzen

De kleine toename van de inflatie komt
vooral door de gestegen benzineprijzen. Deze lagen 0,2 procent
hoger dan een jaar eerder. In januari was benzine nog 3,5 procent
goedkoper dan vorig jaar. Ook de prijsontwikkeling van telefoon-,
fax- en internetdiensten had een opwaarts effect op de inflatie.
Weliswaar was het prijsniveau 3,1 procent lager dan een jaar
eerder, maar in januari was dit verschil 4,2 procent.

Kleding had in februari een drukkend
effect op de inflatie. De prijzen stegen behoorlijk vanwege het
aflopen van de uitverkoop, maar een jaar eerder was de
prijsstijging nog veel groter.

Inflatie volgens Europese methode ook
omhoog

De Nederlandse inflatie volgens de
Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in februari uitgekomen
op 1,4 procent. In januari bedroeg de HICP-inflatie nog 1,2
procent. Volgens een voorlopige raming van Eurostat bedraagt de
inflatie in de eurozone in februari 1,8 procent, net als in
januari.

bron:CBS