InfoPart Automatisering gaat vanaf april 2009 InfoNamix heten en zal vanaf een geheel nieuwe kantoorlocatie, aan de Gildelaan 11 te Zevenbergen, haar activiteiten voortzetten.

In lijn met deze verandering is ook een geheel nieuw en gelijknamig product InfoNamix aan het productportfolio toegevoegd. Dit ondermeer om ook de herkenbaarheid naar de markt toe te vergroten.

Met de naamswijziging naar InfoNamix en de verhuizing naar een nieuwe kantoorlocatie is een belangrijke basis gelegd voor de nieuwe koers en is het diensten- en productenportfolio revolutionair vernieuwd en uitgebreid.
InfoNamix is een op webtechnologie gebaseerd platform, gerealiseerd met Microsoft.NET en geschikt voor grote en middelgrote organisaties.
InfoNamix is opgebouwd uit meerdere functionele modulen waaronder; Business Portal, Workflowmanagement, Documentmanagement, Activitymanagement, Resourcemanagement, Timemanagement, HRM, CRM.
InfoNamix is met name geschikt voor organisaties die zoeken naar meer grip, inzicht en controle op de bedrijfsprocessen, de communicatie en de onderlinge afstemming van activiteiten, mensen en middelen.
Meer informatie hierover is te vinden op www.infonamix.nl