Koningin Beatrix heeft vrijdagavond,
vrijdag 5 januari 2007, telefonisch contact gehad met informateur
Wijffels. Wijffels heeft de Koningin ingelicht over de voortgang in
de informatiewerkzaamheden. Informateur Wijffels en de
fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie zijn er na een
intensieve ronde gesprekken in geslaagd een 'stevige basis te
leggen voor de komende onderhandelingen voor een coalitieakkoord'.
Dat zei informateur Wijffels op een persconferentie. Koningin
Beatrix had Wijffels de opdracht gegeven te informeren naar de
mogelijkheden een kabinet te formeren dat kan rekenen op een
vruchtbare samenwerking met het parlement.

Gezamenlijke visie

Wijffels: 'De partijen zijn zover gekomen
dat er eigenlijk een gezamenlijke analyse ligt en ook een
gezamenlijke visie over wat Nederland de komende periode nodig
heeft en wat daar vanuit het kabinet aan zou moeten worden
gedaan.'

Onderwerpen

Volgens Wijffels is ook diepgaand
gesproken over de onderwerpen die de komende periode een plek
moeten vinden in een akkoord.

'Dit is het hele veld van onderwerpen
waarover grote eensgezindheid was, maar ook onderwerpen waar
verschillend tegenaan gekeken wordt', aldus de informateur. Dit is
volgens Wijffels de basis voor de feitelijke onderhandelingen.

Verdere besprekingen

Volgens Wijffels waren het 'vruchtbare
besprekingen, waarin een goede basis is gelegd voor het
vervolg'.

Bij de verdere besprekingen zullen zeker
nog 'hobbels' zijn, zei Wijffels, 'er is geen garantie voor
succes'. Hij vervolgde: 'De houding van de mensen aan tafel is
zonder meer constructief te noemen. Open. Ik zie ook iedere keer
weer de wil om er echt uit te komen en ook de wil om te komen tot
een ambitieus coalitieprogramma.'

Buiten het Binnenhof

Wijffels en de fractievoorzitters van CDA,
PvdA en ChristenUnie waren drie dagen bijeen in Hotel Lauswolt in
Beetsterzwaag (Friesland). Wijffels zei dat bewust was gekozen voor
een locatie buiten het Binnenhof omdat 'je dan geconcentreerder
kunt werken en tempo kunt maken'. Deze werkwijze is goed bevallen
en die zullen we ook voortzetten, zei de informateur.

De komende drie tot vier weken zullen
Wijffels en de fractievoorzitters drie of vier dagen per week
besprekingen houden. Zo kunnen zij 'meters maken', aldus
Wijffels.

bron:RVD