Informateur Hoekstra heeft het voornemen
de komende dagen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en SP uit te
nodigen voor bilaterale gesprekken tussen deze fractievoorzitters
onder zijn leiding.

Deze gesprekken zijn gericht op een nadere
verkenning van de bereidheid over en weer om tot een stabiele
samenwerking te komen.

bron:RVD