Informateur Hoekstra ontvangt op maandag 4
december2006 demissionair minister-president Balkenende. De heer
Balkenende komt dus niet als CDA leider.

De informateur zou op de hoogte willen
worden gesteld van de voortgang van de lopende werkzaamheden van
het demissionaire kabinet. Ook speelt een belangrijke rol de
besluitvorming van de regering over de motie waarin het kabinet
wordt gevraagd de uitzetting van een beperkte groep vreemdelingen
op te schorten tot na de formatie.

bron:RVD