Dinsdagochtend 6 februari 2007 bespreekt
de informateur met de fractievoorzitters van CDA, PvdA en CU de
resultaten van het overleg dat zij maandag met hun fracties hebben
gehad over de concepttekst van het coalitieakkoord.

De bespreking vindt plaats in het
Catshuis. De drie fractieleiders hebben in de pers te kennen
gegeven dat elk van hun fracties nog de nodige wensen hebben om de
concepttekst aan te passen. De informateur zal nu nagaan of dat
mogelijk is.

bron:RVD