Het kabinet wil de informatievoorziening bij de bestrijding van rampen verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat bij rampen de juiste persoon, op het juiste tijdstip, de juiste informatie krijgt.

Dat staat in een voorstel van minister Remkes (BZK). Het kabinet reageert hiermee op een rapport van de Adviescommissie Coà¶rdinatie ICT.

Een taskforce moet de verbeteringen realiseren, samen met de deelnemende organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld de politie, defensie, brandweer en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

Concrete voorstellen van het kabinet zijn onder meer:
- alle betrokken besturen en organisaties richten een functie informatiemanagement voor de eigen discipline in;
- op regionaal niveau moeten gezamenlijke trainingen en opleidingen komen voor informatiemanagement;
- informatiemanagement moet een vast onderdeel worden van het oefenprogramma.

De uitwerking van het voorstel ligt volgens het kabinet vooral bij de organisaties. Als de partijen daarbij in een impasse raken, kan de minister van BZK een besluit nemen in het algemeen belang.

bron:BZK

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular