Bijna alle gemeenten maken gebruik van cliëntvolgsystemen: geautomatiseerde systemen
met informatie over bijstandsgerechtigden. De belangrijke gegevens zitten er wel in, maar de actualiteit laat in de praktijk nogal eens te wensen over. Het vastleggen van
informatie over kansen op werk is ook nog voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit het
vandaag gepubliceerde rapport Zicht op kansen? Onderzoek naar systematische kennisopbouw over bijstandsgerechtigden door gemeenten van de Inspectie Werk en Inkomen(IWI).

In het algemeen geldt dat gemeenten nog winst kunnen behalen in het vullen en gebruiken
van de informatiesystemen. Bijvoorbeeld bij het analyseren van informatie om meer kennis te krijgen van mensen in relatie tot de arbeidsmarkt. Juist gegevens die te maken hebben met kansen op werk kunnen beter worden vastgelegd. IWI constateert in haar onderzoek dat veel gemeenten het belangrijk vinden om de ontwikkelingen in hun bijstandspopulatie nauwkeurig in beeld te krijgen. Ze zijn ook bereid om daarin te investeren omdat ze de kennis kunnen gebruiken om meer mensen van bijstand naar werk te helpen.
In het kader van de omzetting van de Algemene bijstandswet naar de Wet werk en bijstand (WWB) moeten gemeenten voor 2006 bijstandsgerechtigden opnieuw beoordelen op hun kansen op werk. Hierbij gaat het om mensen die al voor 2004 in de bijstand zaten. In de WWB ligt de nadruk op het aan het werk krijgen van mensen met een uitkering. Een deel van de gemeenten heeft deze herbeoordelingoperatie gebruikt om hun bestanden te schonen. Om de bestanden ook schoon te houden, is het van belang dat gemeenten de informatie voortdurend goed bijhouden.
bron:IWI