Informatie over de opbouw van het pensioen en over de aanpassing van het pensioen aan de inflatie, mag na schriftelijke toestemming van de deelnemer per e-mail worden verzonden. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt in deze zin het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet en komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.
Het kabinet streeft ernaar de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 in te voeren. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over de wet. In de nieuwe Pensioenwet is vastgelegd dat werknemers en gepensioneerden meer zekerheid krijgen over de uitbetaling van hun pensioen, onder andere door eisen te stellen aan het eigen vermogen van fondsen. Ook krijgen pensioengerechtigden een wettelijk recht op persoonlijke informatie over hun pensioen. Het verzenden van informatie per e-mail zal de informatievoorziening makkelijker maken. Het gaat dan met name over verplichte informatie, zoals over de opgebouwde aanspraken en over de aanpassing van het pensioen aan de inflatie. Als het e-mail adres van de ontvanger onjuist blijkt te zijn, verstrekt de pensioenuitvoerder de informatie alsnog schriftelijk.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular