(Persbericht) Veiligheid is voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor senioren. Door kleine aanpassingen kan men gevaarlijke situaties en gezondheidsklachten vaak eenvoudig voorkomen. Centrum voor Wonen & Zorg De Brink organiseert daarom op woensdag 21 september een veiligheidsdag. Zowel bewoners als senioren uit de omgeving zijn daarbij van harte welkom.

De Veiligheidsdag is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in het teken staat van veiligheid in huis en daarbuiten. Er worden tal van workshop georganiseerd waarbij mensen informatie en tips krijgen hoe ze veiliger kunnen wonen en leven. Deelname aan deze workshops is geheel gratis. Onderwerpen daarbij zijn ´veiligheid en brandpreventie‘˜, ´bewegen‘˜, ´evenwichtstest‘˜, ´rollatorspreekuur‘˜, ´rollatorparcours‘˜ en ´veiligheid in huis‘˜. Tijdens het rollatorspreekuur heeft iedereen de mogelijkheid zijn rollator na te laten kijken en eventueel opnieuw af te laten stellen.

De workshops zullen plaatsvinden tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur en worden begeleid door de fysio- en ergotherapeuten van Groenhuysen, de verzorgenden van De Brink, de brandweer en Medicura. Elke workshop duurt ongeveer 20 minuten. Tussendoor kan men genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De Brink is gevestigd aan de Melis Stokelaan 5 in Roosendaal.