De politie Lochem heeft na een uitgebreid onderzoek naar een reeks van inbraken in totaal elf verdachten aangehouden. De inbraken werden het afgelopen half jaar gepleegd in Lochem. Tijdens een afgelopen week gehouden informatieavond zijn de slachtoffers geïnformeerd over de rol van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie met betrekking tot het onderwerp integrale veiligheid. Ook is er uitleg gegeven over de rechtsgang en de eventuele mogelijkheden tot een schadevergoeding. Dat men zelf ook een bijdrage kan leveren aan de veiligheid in- en om de woning kwam ook aan de orde.

Opvallend was de jeugdige leeftijd van de verdachten, allen tussen 14 en 18 jaar oud en woonachtig in Lochem. In de afgelopen maanden heeft de politie veel energie gestoken in het verzamelen van informatie. Het vermoeden bestond dat de verdachten bij de Lochemse jeugd gezocht moesten worden.

Uiteindelijk heeft het speurwerk tot de aanhouding van de eerste verdachten geleid. Begin juli vonden de eerste aanhoudingen plaats. Gaandeweg het onderzoek zijn meer aanhoudingen verricht, in totaal elf. De jongeren worden van meerdere strafbare feiten verdacht, waaronder woninginbraken.

Verleden week is in overleg met de gemeente en in samenwerking met politie en slachtofferzorg een informatieavond belegd voor de slachtoffers van de inbraken. Daar waar de politie zich in dit geval vooral richt op de opsporing van de verdachten heeft de gemeente vooral aandacht voor de zorg en preventie. Burgemeester Spekreijse ging met de aanwezigen in gesprek over de veiligheid in de wijk. Daarnaast heeft de gemeente ook een leidende rol in de begeleiding van de jongeren, om daardoor de kans op herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld door samen met andere instanties te kijken naar spijbelgedrag en vrijetijdsbesteding van de jongeren.

Door een medewerker van het Informatiepunt Slachtoffers Noord- en Oost-Gelderland is voorlichting gegeven over het vervolg van de zaak voor de Rechtbank en de eventuele mogelijkheden tot schadevergoeding.

Naast de informatie over het onderzoek werden de bezoekers ook geïnformeerd over de mogelijkheden om zèlf inbraken of insluipingen te voorkomen. De informatie-folders hierover vonden aan het eind van de avond dan ook gretig aftrek.

Het was voor het eerst in Lochem dat de slachtoffers over een grootschalig politieonderzoek op deze manier geïnformeerd werden. Het succes van de bijeenkomst benadrukt de noodzaak om samen te werken aan veiligheid en het feit dat iedereen daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft. In dit specifieke geval is het een voorbeeld van goed samenspel tussen politie, gemeente, justitie en uiteraard de slachtoffers van de misdrijven.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland