Vanaf dinsdag 3 mei 2005 ligt de aanvullende informatie luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde voor eenieder die hier kennis van wil nemen ter inzage op diverse locaties. Het is niet mogelijk om tegen de aanvullende informatie separaat bezwaar te maken. De bezwaartermijn in het kader van de Aanwijzing heeft opengestaan van 22 mei tot en met 3 juli 2001. Vanwege technische storingen is het vooralsnog niet mogelijk de stukken te bekijken zoals in de advertentie is aangegeven.

Op donderdag 26 mei organiseert het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het Mercure hotel aan de Emmalaan 33 in Haren een informatieavond over het aanvullende onderzoek. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Medewerkers van het ministerie zullen een toelichting geven op de aanvullende informatie en uw vragen hierover beantwoorden.

bron:Ministerie van VenW Directoraat-Generaal Luchtvaart

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular