In september start Hogeschool INHOLLAND
Amsterdam met een 4-jarige deeltijdopleiding Joods Pastoraal Werk.
De opleiding is een variant van de opleiding Godsdienst-Pastoraal
Werk en leidt op tot het diploma Bachelor of Theology. Een
opleiding Joods Pastoraal Werk is een unicum in Nederland.

Joods Pastoraal Werk

Studenten worden breed ingeleid in het
veld van het Jodendom. De opleiding is vooral gericht op de
beroepspraktijk. Toekomstperspectief voor de studenten ligt in
zorginstellingen, hospice, interculturele organisaties en
educatieve centra. Studenten Joods Pastoraal Werk leren een brug
slaan te tussen oude bronnen en teksten en actuele vragen. Ook
verdieping in filosofische en ethische vraagstukken is onderdeel
van de opleiding. Daarnaast leren studenten gesprekken voeren over
de zin van het leven, het Joodszijn en diverse aspecten hiervan;
denk hierbij aan het bewaren van een eigen identiteit.

Interreligieuze dialoog

Een essentieel onderdeel is de
interreligieuze dialoog. Kennis van andere godsdiensten waaronder
het Christendom en de Islam maken om die reden deel uit van de
opleiding.

Diversiteit

De opleiding tot Joods Pastoraal Werk is
een mooie en zinvolle aanvulling op het aanbod van INHOLLAND
opleidingen als Imam- islamitisch geestelijk werker en Godsdienst-
pastoraal werk. Deze opleidingen zijn allen gelocaliseerd aan de
Laan van Kroonenburg, waardoor studenten met verschillende
religieuze achtergronden elkaar leren kennen en weten te
vinden.

bron:Inholland