De SP lanceert deze week een initiatiefwet voor een verbod op de pelsdierhouderij. Tweede-Kamerlid Krista van Velzen: 'Liefst 72% van de bevolking vindt dat bontproductie in Nederland wettelijk verboden moet worden. Met mijn initiatiefwet kunnen we een einde
maken aan het volstrekt overbodige opsluiten van dieren in kooitjes om ze na enkele maanden te vergassen, alleen voor luxeproducten.'

Het dieptepunt van het dierenwelzijnbeleid van de kabinetten Balkenende de afgelopen jaren was volgens Van Velzen het van tafel vegen van het nertsenfokverbod. Haar wetsvoorstel beperkt zich echter niet tot de nertshouderij, de hele bontproductie in Nederland moet volgens haar worden beëindigd. 'Het houden van dieren enkel en alleen voor de bontproductie is echt niet meer van deze tijd. Het gaat niet om een primaire levensbehoefte, deze sector veroorzaakt totaal onnodig dierenleed ten bate van luxe en dat past niet in een beschaafd land.'

In Nederland worden jaarlijks 3,5 miljoen nertsen vergast. Ons land is een van de grootste bontexporteurs van de wereld. Uit een NIPO-enquête bleek deze week dat 86% van de mensen het dragen van bont een slechte zaak is en dat 72% voor een wettelijk verbod is op bontfokkerij. De initiatiefwet van Van Velzen komt tegemoet aan de wens van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Behalve de SP hebben nu ook de PvdA, Groenlinks, D66 en Partij voor de dieren een verbod op de nertsenfokkerij in hun verkiezingsprogramma staan. Van Velzen: 'De kans om mijn wet aangenomen te krijgen is groter dan ooit.'

bron:SP