De reële lonen in China zullen komend
jaar vier keer zo snel toenemen als in Nederland. Na China stijgen
de salarissen in India en Oost-Europa het hardst. Voor Nederland
wordt een beperkte salarisgroei van ongeveer twee procent verwacht.
Dit blijkt uit het Global Pay Day rapport van Hay Group, waarin de
salarisstijgingen voor 2007 in bijna zeventig landen voorspeld
worden.

Hay Group maakt in het rapport een
onderscheid tussen administratief personeel, professionals en
senior managers. Voor iedere groep is in elk land de verwachte
salarisstijging in 2007 berekend, voor en na aftrek van het
nationale inflatiepercentage. Dit is het reële loon.

Nederland op plaats 27

Nederland staat op de 27ste plaats wat
betreft de stijging van de reële lonen van professionals en
senior managers. Binnen administratief personeel neemt Nederland de
25ste plek in. Na een jarenlange daling van de collectieve
salarisverhoging door de wijzigingen in het sociale stelsel en de
loonmatigingen, verwacht Hay Group een stijging met 0,2 procent
richting 1,8 procent in 2007. Deze stijging wordt deels verklaard
door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De reële
stijging is naar verwachting het komend jaar vrijwel gelijk over de
gehele linie rond de twee procent.

Anne Branger, Manager Reward Information
Services bij Hay Group: 'Werknemers in Nederland en heel
West-Europa hebben een hoger basissalarisniveau als startpunt en
zullen er het komende jaar slechts marginaal op vooruitgaan.
Intussen zijn nieuwe economieën bezig om hun achterstand in te
halen.'

Negen procent inleveren of negen procent
erbij?

Chinese en Indiase werknemers kunnen dit
jaar in hun handen knijpen: de Chinezen gaan er in 2007 over de
gehele linie acht à negen procent op vooruit, Indiërs
zes à zeven procent. Dat de lonen in de lift zitten, heeft
alles te maken met de

snelle economische groei in deze regio's,
zegt Hay Group. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de
hekkensluiters van de lijst met onderzochte landen: daar dalen de
reële lonen met bijna 2,5 procent. Ook dichter bij huis, in
bijvoorbeeld Oostenrijk of Ierland, is de situatie niet zo
rooskleurig. Hoewel hier wel salarisstijgingen worden verwacht,
blijft er na inflatiecorrectie weinig over.

Negen procent inleveren of negen procent
erbij?

Chinese en Indiase werknemers kunnen dit
jaar in hun handen knijpen: de Chinezen gaan er in 2007 over de
gehele linie acht à negen procent op vooruit, Indiërs
zes à zeven procent. Dat de lonen in de lift zitten, heeft
alles te maken met de

snelle economische groei in deze regio's,
zegt Hay Group. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de
hekkensluiters van de lijst met onderzochte landen: daar dalen de
reële lonen met bijna 2,5 procent. Ook dichter bij huis, in
bijvoorbeeld Oostenrijk of Ierland, is de situatie niet zo
rooskleurig. Hoewel hier wel salarisstijgingen worden verwacht,
blijft er na inflatiecorrectie weinig over.

Managers beter af in het oosten

De snel stijgende salarissen in
Oost-Europa zijn een afspiegeling van de economische ontwikkelingen
in die regio. Terwijl de lonen voor arbeiders en administratieve
krachten veel lager liggen dan in West-Europa, liggen de
beloningsniveaus van senior managers in West- en Oost-Europa veel
dichter bij elkaar. Anne Branger: 'Naar mate het verschil kleiner
wordt, zal de koopkracht van senior managers in Oost-Europa als
gevolg van de lage kosten van het levensonderhoud steeds verder
stijgen ten opzichte van die van hun collega's in het Westen. Deze
groep is in Oost-Europa straks beter af dan in het Westen.'

Over het Global Pay Day rapport

Het Global Pay Day-rapport van Hay Group
voorspelt voor 2007 salarisstijgingen voor 67 landen in de hele
wereld. Het rapport onthult de 'reële' stijgingspercentages
in 2007 voor administratief personeel, professionals en senior
managers. Dit gebeurt op basis van gegevens van werkgevers over de
verwachte salarisverhogingen in relatie tot het nationale
inflatiepercentage. De voorspellingen met betrekking tot
salarisstijgingen zijn aangeleverd door de ongeveer 13.000
deelnemende organisaties binnen Hay Group op basis van het
verwachte salarisstijgingsbudget voor het komende jaar.

bron:Hay Group