Het gemiddelde inkomen van oudere mannen
en vrouwen zal de komende jaren verder toenemen. Het inkomen stijgt
doordat de AOW gekoppeld is aan de stijging van de lonen, en
doordat ouderen steeds vaker hogere aanvullende pensioenen en
bijvoorbeeld een eigen huis hebben.

Deze verwachting blijkt uit een onderzoek
naar de inkomenspositie van ouderen in de periode 2006-2030 dat
demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het
inkomen stijgt doordat ouderen steeds hoger zijn opgeleid en vaker
een hoger loon hebben gehad waardoor ook hun pensioen hoger
uitvalt. Dat geldt ook voor vrouwen, die bovendien ook steeds vaker
zelf een aanvullend pensioen opbouwen doordat ze een baan hebben.
Verder zullen er minder mensen een pensioenbreuk wegens
arbeidsongeschiktheid meemaken, gaan mensen later met
(pre)pensioen, waardoor ze langer pensioen opbouwen en hebben ze
vaak ook koopsompolissen en lijfrentes die nu worden uitbetaald.
Dit betekent dat het gemiddelde huishoudinkomen van ouderen
aangepast aan de inflatie tussen 2006 en 2030 stijgt van ongeveer
34.100 naar zo’n 52.800 euro per jaar.

De verwachting is dat ook het aantal
ouderen met een onvolledige AOW groeit. Het gaat om mensen die
tussen 15 en 64 jaar niet altijd in Nederland hebben gewoond. Aan
een aantal mensen wordt daarom aanvullende bijstand gegeven. Nu
gaat het om ruim 20.000 huishoudens, in 2020 zullen dat er naar
verwachting 55.000 zijn.

bron:SZW