In 2004 was in de meeste grote steden het
gemiddeld inkomen lager dan in de omringende gemeenten. Deze
verschillen zijn tussen 1996 en 2004 kleiner geworden. Amsterdam
realiseerde de grootste inhaalslag, Enschede, Leeuwarden en Heerlen
zijn de minst welvarende stadsgewesten.

Inkomensverschil het grootst in
Rotterdam

In Rotterdam ligt het gemiddeld inkomen
ruim 10 procent lager dan in de omliggende gemeenten. Ook in
Utrecht en Den Haag zijn deze verschillen in inkomen groot. Op
Breda en Apeldoorn na hebben ook de andere centrale steden een
achterstand ten opzichte van hun omliggende gemeenten. De
achterstanden zijn het gevolg van een langdurig proces van
suburbanisatie, waarbij veel inwoners met hogere inkomens de stad
verlieten en in de omgeving gingen wonen.

Achterstanden worden kleiner

Tussen 1996 en 2004 is de
inkomensachterstand van de meeste centrale steden afgenomen. Het
inkomen van de stedelijke bevolking ontwikkelde zich relatief goed
tijdens de economische bloei rond de eeuwwisseling. De hogere
inkomens zijn onder andere te danken aan de daling van de
werkloosheid. Ook speelt de recente afname van het aantal
niet-westerse immigranten, die veelal lage inkomens hebben, een
rol. Tot slot lijkt een aantal steden er beter in te slagen
inwoners met hoge inkomens vast te houden.

Minst welvarende stadsgewesten liggen
buiten de Randstad

De minst welvarende centrale steden zijn
Enschede, Heerlen en Leeuwarden. Zij wisten tussen 1996 en 2004 hun
inkomenspositie ook niet te verbeteren. Bovendien zijn de gemeenten
rond deze steden het minst welvarend.

Met ruim 12 procent boven het Nederlands
gemiddelde is de omgeving van Utrecht het meest welvarend van alle
stadsgewesten. Leiden is de rijkste centrale stad.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular