Kerkbalans, collectes en acties brachten
in 2005 in de Protestantse Kerk ruim 271 miljoen euro op. Dat is
bijna 5 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De inflatie in 2005
bedroeg 1,7 procent. De inkomsten van de Protestantse Kerk stegen
met 1,87 procent. Daardoor bleven in 2005 de inkomsten net boven
het inflatiecijfer. De gemiddelde opbrengst per kerklid was 133
euro. Dat bleek donderdag 11 januari in Utrecht bij de presentatie
van de cijfers over 2005 van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de gezamenlijke
geldwervingscampagne van de Protestantse Kerk In Nederland, de
Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de
Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk. De inkomsten
van de gezamenlijke geldwervingsactie in 2005 waren in totaal 384,5
miljoen euro, een stijging van 1.1 procent ten opzichte van 2004.
Ondanks een lager ledental, zagen de kerken de inkomsten in 2005
met ruim 4 miljoen stijgen.

Van de Rooms-Katholieke Kerk stegen de
inkomsten slechts met 0,6 procent, niet genoeg om de inflatie op te
vangen. Het totale bedrag was ruim 59 miljoen euro, ruim 200.000
euro minder dan in 2004. De gemiddelde bijdrage per kerklid was in
deze grootste kerk in Nederland 25,75 euro.

Kerkbalans-Award 2007

Voor de nieuw ingestelde Kerkbalans Award
waren genomineerd:

mevrouw Jen van Gijssel - Remonstrantse
Broederschap

de heer Teun van Dam - Oud_Katholieke Kerk
van Nederland

mevrouw Frieda Maria Tax -
Rooms-Katholieke Kerk

de heer Marius Konijnendijk - Protestantse
Kerk in Nederland

De Doopsgezinde Sociëteit liet weten
niet voor een Award-uitreiking in aanmerking te willen komen.

"In de genomineerden die zometeen de nieuw
ingestelde Award zullen ontvangen, worden al die honderdduizenden
vrijwilligers geëerd die zich al jarenlang inzetten om de
geldwerving in eigen gemeente of parochie tot een succes te maken.
Tegelijkertijd is het uitreiken van de Award een stimulans voor
kerkrentmeesters om parochianen of gemeenteleden in de eigen
woonplaats op een nieuwe, verfrissende manier om een bijdrage te
vragen in de komende jaren", aldus juryvoorzitter mr. J.M.Chr.
Klokbij de uitreiking van de Kerkbalans-Awards.

bron:PKN