Uit onderzoek naar de inkoop-functie binnen een 6-tal ziekenhuizen in
Nederland blijkt dat de zorg-sector nog ver achterloopt op het reguliere bedrijfsleven. Met verdere professionalisering, betere organisatie en digitalisering van de inkoopfunctie vallen forse inkoopvoordelen te behalen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek uitgevoerd door het lectoraat eBusiness van Hogeschool INHOLLAND Amsterdam/Diemen, o.l.v. drs Frank Slisser en lector Dr. Vincent Kouwenhoven, in samenwerking met het Hilversumse bedrijf Market4Care BV, actief in de zorgsector met digitale inkoopplatforms.

Zo worden binnen ziekenhuizen bestellingen nog veelal vanuit diverse onderdelen/maatschappen of door de specialisten apart geplaatst, waardoor de aanzienlijke schaalvoordelen van centrale inkoop veelal teniet worden gedaan. Ook blijkt uit het onderzoek dat nog vrijwel alle bestellingen via schriftelijke formulieren en per post of fax worden geplaatst, waarmee de kans op foutieve bestellingen aanzienlijk hoger ligt dan bij bestellingen via een electronische catalogus. De financieel administratieve afhandeling van de inkoop verloopt evenmin efficiënt, aangezien het nog vrijwel overal een op papier gebaseerd in plaats van digitaal proces is.
Kouwenhoven: 'Centrale inkoopafdelingen worden nog veelal beschouwd als een kostenpost, in plaats van een strategische spil binnen de ziekenhuis-organisatie, waarmee veel geld bespaard kan worden'. De bij het onderzoek betrokken inkopers zijn ook zelf zeer ontevreden met hun plaats binnen de organisatie, respektievelijk het ontbreken van een strategisch inkoopbeleid en het gebrek aan inzet van digitale hulpmiddelen voor electronische bestellingen. Het onderzoek besluit met een aantal aanbevelingen gericht aan het ziekenhuismanagement om inkoop als een aanzienlijk strategischer bedrijfsinstrument te organiseren.

Piet-Jan van Wier van Market4Care becommenterarieerde het onderzoek alsvolgt:'Het onderzoek van INHOLLAND toont aan dat inkoop (ordering & payment) ook van strategische waarde is voor ziekenhuizen. Wij als Market4care werken met eBusiness oplossingen voor 15 ziekenhuizen en de resultaten bij onze klanten zijn zeer interessant. Het is hoog tijd dat er meer aandacht komt voor deze kant van de bedrijfsvoering van ziekenhuizen, er is veel te verdienen voor de zorgsector.'
bron:Hogeschool Inholland