- PERSBERICHT -

Genderen, 19 augustus 2008

Voor hetzelfde geld rijk

à¢â‚¬Å“We saboteren onze eigen financiële voorspoedà¢â‚¬, aldus de in de Verenigde Staten wonende Nederlandse onderzoeker Joop Korthuis. Hij introduceert deze week in Nederland een opmerkelijke techniek voor het overwinnen van financiële problemen. Korthuis is de ontwikkelaar van de Progressive Mental Alignment® methode, kortweg PMA genoemd. Oorspronkelijk ontwikkeld als behandeltechniek voor depressies en psychosomatische klachten, heeft Korthuis zijn methode nu uitgebreid voor zakenmensen en voor iedereen die kampt met financiële problemen. In zijn boek Voor hetzelfde geld rijk, dat deze week verschijnt, wordt de lezer geconfronteerd met succes remmende aspecten die in ons onderbewuste brein zijn verborgen.

Onderbewuste stoorzenders

Korthuis laat de lezer via allerlei oefeningen ervaren dat financiële voorspoed niet primair afhankelijk is van opleiding of economische omstandigheden, maar dat ons succes wordt gesaboteerd door verkeerd opgeslagen emoties in ons onderbewustzijn, die hij bad clusters noemt. Deze recentelijk ontdekte bad clusters kunnen we ons niet bewust herinneren, maar ze beïnvloeden wel 75% van onze beslissingen op negatieve wijze. Ze werken als emotionele stoorzenders die ons continu remmen en op het verkeerde been zetten. Ze drijven ons tot het ontwikkelen van allerlei saboterende overtuigingen die er op hun beurt weer voor zorgen dat we op cruciale momenten, waarop we onze financiële status kunnen verbeteren, de verkeerde beslissingen nemen.

Korthuis beweert dat de PMA zelfhulptechniek de eerste en voorlopig enige techniek is die in staat is deze bad clusters op te sporen, waardoor hun negatieve lading wordt getransformeerd in succesgerichte energie.

Het basisprincipe van de PMA techniek wordt steeds vaker in de psychologie toegepast en bij het coachen van verkopers en managers in het bedrijfsleven. In de laatste drie jaar heeft Korthuis meer dan honderd Nederlandse coaches, therapeuten en artsen in zijn instituut in Florida opgeleid in deze nieuwe techniek.

Op de vraag met welke techniek PMA het beste te vergelijken is, antwoordt Korthuis: à¢â‚¬Å“Met geen enkele. PMA is een volgende generatie in de wereld van behandeltechnieken, omdat het berust op nieuwe inzichten omtrent de werking van ons onderbewuste brein.à¢â‚¬

Voor meer informatie zie: www.pmainstituut.nl
Voor hetzelfde geld rijk en andere boeken van Joop Korthuis zijn o.a. te bestellen via: www.breinboeken.nl

- EINDE PERSBERICHT -

 

Noot voor de redactie: dit is een origineel persbericht
Contactpersoon Nederland: Paul Bartels
Tel: 0800-580 580 5
Mobiel: 06-20 367 911
E-mail: [email protected]

Contactpersoon PMA Institute USA: Thomas Korthuis
Tel: (USA): 001-407-343-1555
E-mail: [email protected]