(Persbericht) Op donderdag 9 december 2010 staat de TU Delft in het teken van innoveren. Design Initiatief nodigt ondernemers, onderzoekers en ontwerpers uit om mee te delen in de successen van Design Gedreven Open Innovatie.

Technische innovatie alleen, als motor voor succesvolle innovatie, werkt allang niet meer. De markt en de omgeving veranderen, maar ook het innoveren zelf verandert; we kunnen het niet meer alleen.

Design Initiatief heeft methoden en gereedschappen ontwikkeld om Design Gedreven Open Innovatie aan te pakken. Design Initiatief begeleid een groot aantal projecten waarbij samenwerking en innovatie centraal staan. Op het congres wordt de kennis die de afgelopen twee jaar is opgedaan met deze projecten gedeeld met de bezoekers.
Zo zijn we samen beter toegerust voor de veranderende wereld van innovatie!

Geld verdienen in de toekomst
Design Initiatief brengt bedrijven, ontwerpbureaus en kennisinstellingen bijeen. Samen zoeken deze naar businesskansen voor de toekomst. Dus om je bedrijf vandaag zeker te stellen, moet je met partners bestaansrecht veroveren in de wereld van morgen.
Om mogelijke samenwerkingsverbanden op te starten en te begeleiden, hebben we een eigen methodiek ontwikkeld. Design Gedreven Open Innovatie oftewel: innoveren met behulp van processen, methoden en technieken uit de designwereld. En daarvoor zorgt Design Initiatief!

Meer informatie? Kijk op onze website www.DesignInitiatief.nl of kom naar het symposium.