Hoewel innovatie in Nederland erg belangrijk wordt gevonden, maken organisaties vooral veilige keuzes. Dit is het belangrijkste resultaat van het onderzoek ´De staat van Innovatie in Nederland´ dat door innovatiebureau Six Fingers is uitgevoerd.

Typisch Nederlands
Typische kenmerken van de Nederlandse manier van innoveren zijn: vragen aan de huidige klant wat belangrijk is (focus op klantbehoefte), het inzetten van onderzoek (onderzoek en analyse) en door het combineren van verschillende diensten en producten beter inspelen op wat de klant echt belangrijk vindt (conceptinnovatie).

Veilige innovatie
Veel innovaties liggen echter dichtbij wat er nu al op de markt te koop is. Ze zijn vaak veilig en grijs. Dit komt o.a. doordat organisaties zich graag richten op de huidige klant, die weinig over de toekomst kan vertellen. Daarnaast hebben de onderzochte organisaties een risico- en kostengerichte benadering van innovatie, die niet bevorderlijk is voor gedurfde en avontuurlijke keuzes. De kredietcrisis versterkt dit, organisaties bezuinigen nu op hun innovatiebudget. Daarnaast heeft het Poldermodel een negatieve invloed op innovatie. Iedereen moet het eens zijn met elkaar en de innovatie moet voor iedereen acceptabel zijn.

Dit zorgt voor acceptabele innovaties, maar organisaties durven door deze factoren niet à©cht te kiezen. Een gemiste kans, organisaties zouden veel sterker staan als ze beter en meer gedurfd zouden innoveren.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ´De staat van Innovatie in Nederland´. Innovatiebureau Six Fingers sprak hiervoor met 21 professionals op het gebied van innovatie in Nederland.

###

Noot voor de redactie
De volledige rapportage kunt u hier downloaden. (http://www.sixfingers.nl/lees_eens/onderzoek)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tobias Braam, Innovation Marketeer bij Six Fingers: [email protected]
06-22926484 (mobiel)
040-8426202 (bedrijf)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular