Op 14 mei vindt de tweede ProRail
Innovatiedag plaats. Tijdens deze dag maakt Jeltje van
Nieuwenhoven, OV ambassadeur, de winnaar bekend van de tweede
ProRail PrijsVraag. Centraal thema op de Innovatiedag is de kracht
van samenwerking bij het realiseren van innovaties. De ProRail
Prijsvraag is een voorbeeld van de wijze waarop ProRail
samenwerking vormgeeft. Bedrijven en particulieren hebben
ideeën ingezonden voor de verbetering van het openbaar vervoer
per spoor. Centrale vraag was: Hoe krijgen we op regionale lijnen
meer reizigers in de trein tegen lagere kosten?

De deelnemers aan de Innovatiedag krijgen
informatie over verschillende innovaties waarvoor ProRail het
initiatief heeft genomen. Dat zijn onder meer het Routelint, het
Meetplatform, het Operations Control Center Rail, het CO2-neutraal
station en innovaties voor het Herstelplan Spoor.

Voor de prijsvraag zijn 59 inzendingen
ingestuurd. De jury selecteerde 6 ideeën die in aanmerking
komen voor de prijs. De jury staat onder voorzitterschap van OV
ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven. In de jury zitten verder:
Gerlach Cerfontaine, president en CEO Schiphol Group, Marijke van
Haaren, Gedeputeerde provincie Gelderland, Bert Klerk, voorzitter
Raad van Bestuur ProRail, Tjibbe Stelwagen, voormalig NS directeur
en Margot Weijnen, TU Delft en lid van het Innovatieplatform.

De zes genomineerden ontvingen 20.000 Euro
om hun idee verder uit te werken. Deze uitwerkingen zijn aan de
jury gepresenteerd. ProRail wil dat het winnende idee ook
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd en stelt daarvoor een bedrag
van 100.000 Euro beschikbaar.

Vorig jaar was het winnende idee een
mobiele werkplaats. Dit idee is uitgevoerd en de mobiele werkplaats
is in de zomer van 2006 in gebruik genomen. De mobiele werkplaats
verhoogt de veiligheid van de werkers aan het spoor.

De Innovatiedag vindt plaats in Media
Plaza, Jaarbeurs, Hal 6, Croeselaan te Utrecht.

bron: ProRail