Food & Flowers, High tech systemen & materialen en Water zijn waarschijnlijk de thema's van de eerstvolgende tender van de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten in juni 2005. De thema's zijn gebaseerd op de keuzen die gemaakt zijn door het Innovatie Platform.  

Onlangs kondigde  Minister Brinkhorst van Economische Zaken aan dat hij de subsidie regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten gericht wil inzetten op een aantal kansrijke gebieden 
 
De eerstvolgende tender van de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, mogelijke opening in juni, staat waarschijnlijk open voor R&D-projecten binnen de drie hierboven genoemde thema's. In juni organiseert SenterNovem per thema een Open Huis. Tijdens het open huis licht SenterNovem de thema's nader toe. Ook kunnen ondernemers tijdens het Open Huis een persoonlijk gesprek voeren met  een SenterNovem projectadviseur.  

bron:Senternovem