De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)
presenteert een innovatiemodel voor onderhoud tijdens het
lustrumcongres Duurzaam Onderhoud door Innovatie op 6, 7, en 8 april in
het congrescentrum Cape Holland op Willemsoord in Den Helder. Dit model
kan onder andere ingezet worden bij het onderhoud van 
productiebedrijven, infrastructurele werken, vastgoed en bij
Defensieonderdelen. Aan Kop & Munt is voor het organiseren van het
congres à¢?¬ 15.000 gevraagd. Een deel van dit bedrag is toegekend, het
andere deel is als garantstelling gereserveerd. Een van de speerpunten
van het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt is
het behoud en vergroten van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Het
congres levert hier een bijdrage aan.

De NVDO bestaat al veertig jaar en is al die jaren actief geweest op
het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud,
onderhoudsprocessen en -management. Het ontwikkelde innovatiemodel
wordt nu in de praktijk getoetst bij een gasturbine van de Koninklijke
Marine en in een productiebedrijf van Nedmag door IJsseltechnologie,
hun onderhoudscontractor. Binnenkort wordt  ook nog een proef
gestart op Luchthaven Schiphol. Het innovatiemodel is dus niet een
theoretische benadering van onderhoudsprocessen en -management maar een
in de praktijk getest en bruikbaar systeem om  doeltreffend en
duurzaam onderhoud te plegen.

Tijdens het driedaagse congres wordt
het innovatiemodel voor duurzaam onderhoud gepresenteerd. De resultaten
uit de praktijk komen dan ook direct aan bod zodat een evaluatie van
het model beschikbaar is. Verwacht wordt dat 600 vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven en overheidsorganisaties het congres bezoeken. De
Koninklijke Marine, het Marinebedrijf, ATO Maritiem Platform, Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland en de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland
zijn ook bij de organisatie van het congres betrokken.

bron:NVDO