(Persbericht) De inschrijving voor de vierde Gouden Facturen-competitie is geopend. De uitreiking van de award voor de beste praktijkvoorbeelden rondom e-factureren en factuurautomatisering vindt plaats tijdens het 4e Factuurcongres, op 17 mei in Eindhoven. De deelname is sterk versimpeld en het aantal categorieën is gesteld op twee.

De beste praktijkvoorbeelden op het gebied van elektronisch factureren en factuurautomatisering ontvangen in het Evoluon de ´Gouden Facturen‘˜. Sinds 2008 zijn twaalf Gouden Facturen uitgereikt aan onder meer: Rotaform, AFAS, Certipost, FactuurSturen, AcceptEmail, Unified Post, DigitaleFactuur, BCT en TNT Post.

De procedure
Iedereen die zich bezighoudt met e-factureren en factuurautomatisering kan tot 1 mei 2011 kans maken om genomineerd te worden. De praktijkvoorbeelden worden verzameld aan de hand van de nieuwsvoorziening vanuit Platform ELFA, Twitter en Google Alerts. Daarnaast mag iedereen zijn eigen product of initiatief aandragen via www.goudenfacturen.nl. Aan het eind van elke maand worden uit de ontvangen en verzamelde praktijkvoorbeelden de nominaties bekendgemaakt.

De jury beoordeelt alle genomineerde praktijkvoorbeelden op basis van de volgende criteria: de bewezen toepasbaarheid, mate van gereedheid, vernieuwing en marktvolume. Vervolgens kiest de jury een shortlist: de finalisten.

De finalisten worden vervolgens bekend gemaakt, op video opgenomen en ´geplugged‘˜. Op het Factuurcongres maakt de jury tijdens het plenaire programma bekend wie er wint. Het publiek beslist met SMS (en Twitter) stemmen ter plekke wie de Publieksprijs wint.

Finalisten
Alle inzendingen worden op de website van de Gouden Facturen geplaatst. Uit de beoordeling komen de finalisten voort, die hun case in een videopresentatie kort toelichten voor de jury en het publiek in het Evoluon. De jury reikt tijdens het plenaire onderdeel van het Factuurcongres de prijzen uit. Op basis van de eerder gepubliceerde finalisteninformatie en de videopresentaties SMS‘˜t en Twittert het publiek de winnaar van de Publieksprijs. De prijzen worden ter plekke uitgereikt.

Deadline
Iedere organisatie met een klantcase rondom e-factureren of factuurautomatisering wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. De kosteloze inschrijving is tot 1 mei mogelijk.

Meer informatie is te lezen op www.goudenfacturen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Factuurwijzer
Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM
+31 (0)26-3214607
[email protected]