Den Haag - Professionals gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme zijn te vinden op www.autismespecialisme.nl. Autismespecialisme is in heel Nederland actief: een zoeksite & netwerk van professionals. Sinds maart 2010 heeft ook Marianne Bulder uit Den Haag een profiel.

De autist bestaat niet. Mensen met autisme wel. De kenmerken van autisme zijn heel individueel. Daarom zijn er geen autismespecialisten, maar wel mensen die zich specialiseren in dienstverlening aan mensen met autisme. Deze mensen, die van hun specialisme hun beroep hebben gemaakt, zijn te vinden op Autismespecialisme.nl en delen hier ook hun deskundigheid en ervaring.

Ook Marianne Bulder van InsideAutside heeft zich onlangs aangemeld bij dit netwerk. Met diensten als arbeidstoeleiding en jobcoaching volgens de geroemde KIRA-methodiek, ouderbegeleiding, NMI-mediation volgens speciaal protocol en het bespreekbaar maken van intimiteit, vriendschappen en seksualiteit wil zij het verschil maken tussen overleven en volop in het leven staan. Ook zijn trainingen in auticommunicatie voor alle branches groot in het diverse aanbod. Voor meer informatie: www.insideautside.com.

Marianne: ´Als ik door de diensten van mijn bedrijf de enorme druk die op mensen met een vorm van autisme en hun omgeving ligt enigszins kan verlichten al was het maar door informatievoorziening door een lezing heb ik tenminste à©à©n van mijn doelstellingen voor dit jaar bereikt: een verschil maken. Hoe meer kennis zichtbaar en grijpbaar is voor mensen binnen en buiten het autismespectrum, hoe beter. Des te meer reden om mij aan te sluiten bij Autismespecialisme.nl.

Autismespecialisme.nl is een initiatief van Integratie Partner bv. Op advies van freelancers, die aangeven gevonden te willen worden en collega‘˜s te willen ontmoeten voor intervisie en het delen van kennis, is deze site online gegaan.

Einde Persbericht

____________________________________________________________

Voor de redactie:

Voor meer informatie over InsideAutside kunt u contact opnemen met:
Marianne Bulder
06 41 88 1111
[email protected]

Voor meer informatie over www.autismespecialisme.nl kunt u contact opnemen met:
Erik Gosker
06 8327 2508
[email protected]