Het ministerie van Justitie heeft een
insigne laten ontwerpen voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA). Met het insigne wordt de herkenbaarheid van de BOA bij de
burger vergroot. Dat is van belang omdat het voor de burger helder
moet zijn dat de betreffende ambtenaar bepaalde strafrechtelijke
bevoegdheden heeft.

Er zijn in Nederland circa 25.000 BOA`s.
Deze ambtenaren zijn werkzaam op het terrein van lokale of
specifieke handhaving. Het gaat dan om gemeentelijke
toezichthouders, parkeercontroleurs, treinconducteurs of
bijvoorbeeld opzichters op het gebied van flora- en faunabeheer.
Deze ambtenaren vervullen door hun werkzaamheden een belangrijke
rol in de handhaving van de veiligheid en het tegengaan van
criminaliteit.

Met het insigne wordt de herkenbaarheid
van BOA’s vergroot. Dat is van belang omdat het voor het
publiek helder moet zijn dat de BOA een functie heeft in het
vergroten van de veiligheid in het publieke domein. Men moet tevens
op de hoogte zijn van het feit dat een BOA iemand niet alleen mag
aanspreken op zijn of haar gedrag, maar dat hij ook enkele
opsporingsbevoegdheden heeft. De betreffende ambtenaar mag iemands
identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven
en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar
feit. Een duidelijke herkenbaarheid zal het functioneren van de BOA
in de praktijk vereenvoudigen. Tevens kan de BOA zich met het
insigne onderscheiden van de andere handhavingsfunctionarissen in
het publieke domein; de politie en de particulier beveiliger.

Het zilverkleurige insigne komt in de loop
van 2007 beschikbaar en kan dan door BOA’s die dit wensen al
gedragen worden op het uniform. Vanaf 1 januari volgend jaar (2008)
zijn BOA’s die zichtbaar werkzaam zijn in het publieke domein
verplicht het insigne te dragen.

Het insigne beeldt een hand uit die een
staf/scepter omvat met daarachter een schild en is ontworpen door
het ontwerpbureau VormVijf te Den Haag.

bron:MinJus