De inspectie gezondheidszorg(IGZ) bestrijdt de berichtgeving die in met name regionale en lokale kranten heeft gestaan dat de inspectie constateert dat het een chaos in de thuiszorg is. De berichten zijn gebaseerd op het gisteren verschenen rapport 'Staat van de Gezondheidszorg', maar journalisten verwarren het begrip thuiszorg met ketenzorg.

 

Bij ketenzorg draait het om de hele zorgketen rond patiënt, van huisarts tot medisch specialist en andere zorgverleners. De inspectie constateert dat de afstemming tussen verschillende zorgverleners nog niet optimaal functioneert. Patienten worden geconfronteerd met afstemmingsproblemen tussen de hulpverleners en het is vaak niet duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid heeft. Medewerkers van de thuiszorg kunnen onderdeel uitmaken van de zorgketen, echter, nergens in haar rapport houdt de inspectie de thuiszorgsector hoofdverantwoordelijk voor de problemen in de ketenzorg. Dit is een gezamenlijk probleem van alle zorginstellingen en hulpverleners.
'Ik betreur deze berichtgeving omdat de thuiszorgsector ten onrechte in een negatief daglicht komt te staan', verklaart hoofdinspecteur Jenneke van Veen. 'De thuiszorg is de laatste jaren juist ontzettend goed bezig, er wordt door de sector hard gewerkt aan de ontwikkeling van normen voor verantwoorde zorg waardoor ze goed te toetsen zijn.'

bron:IGZ