De Inspectie voor de Gezondheidzorg(IGZ)
heeft vrijdag aan alle ziekenhuizen gevraagd extra maatregelen te
treffen om de bloedsuikermetingen van patiënten zo betrouwbaar
mogelijk te laten verlopen. Aanleiding voor deze waarschuwing is
dat de inspectie van ziekenhuizen diverse meldingen heeft ontvangen
over apparaten waarmee bloedsuiker aan het bed wordt gemeten. Deze
apparaten gaven forse afwijkingen tussen de gemeten
bloedsuikerwaarde en de werkelijke, in het laboratorium gemeten
waarde. Vaak was sprake van een hogere gemeten waarde dan in
werkelijkheid het geval was. Dit leidde dan tot het geven van meer
insuline dan nodig was, met in enkele gevallen als resultaat een
ernstige hypoglycaemie (te lage bloedsuikerspiegel).

De Nederlandse Verenging voor Klinische
Chemie adviseert in ieder geval bij de afname van bloed de
hygiënische richtlijnen te volgen en voldoende bloed af te
nemen om de meting goed te kunnen uitvoeren.

Naast de waarschuwing aan de ziekenhuizen
stelt de inspectie ook zelf een onderzoek in naar de kwaliteit van
de bloedsuikermeters. Het gaat hierbij over apparatuur van

verschillende fabrikanten.

In december 2006 heeft de inspectie
aandacht gevraagd voor een softwarefout in

bloedsuikermeters, die kan optreden als de
batterijspanning tijdelijk wordt onderbroken. Dit gaat vooral om
thuisgebruikers en die bloedsuikermeters zijn geen onderwerp van
dit bericht.

bron:IGZ